Fakulta práva

Do portfólia partnerov FP PEVŠ pribudla advokátska kancelária Kinstellar

Slávnostné podpísanie memoranda o spolupráci medzi významnou advokátskou kanceláriou Kinstellar a Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy je ďalším významným krokom k prepojenia medzi teóriou a praxou. K slávnostnému podpisu memoranda došlo 22. 10. 2018 podpisom zástupcov oboch inštitúcií – za Kinstellar, JUDr. Roman Oleksik, konateľ,v zastupení JUDr. Dominiky Bajzáthovej a za účasti Mgr. Borisa Stancla, za Fakultu práva PEVŠ, doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., dekan.

„Postupne realizujeme naše možnosti spolupráce a sme veľmi radi, že do portfólia partnerov dnešným dňom pribudla aj advokátska kancelária Kinstellar. Počty partnerstiev však neplánujeme ďalej nejako podstatne rozširovať, naopak našim cieľom je mať niekoľko významných kancelárií so skutočne efektívnou spoluprácou, ktorá neostáva len na papieri, ale je aj reálnym naplnením očakávaní na oboch stranách. Študentom tak vieme prehĺbiť možnosti praktického vzdelávania a zároveň aj dať priestor pre brigádnickú prácu v partnerskej kancelárii už počas štúdia, alebo uplatnenie po jeho skončení,“ vysvetľuje prodekanka fakulty, JUDr. Andrea Erdösová, PhD. „Memorandum otvára priestor pre zaujímavé prednášky advokátov nášho nového partnera, ako bola napríklad mimoriadne úspešná prednáška o GDPR minulý týždeň, ktorá sa stretla s masívnou účasťou dokonca aj verejnosti mimo akademického prostredia. Chceme byť tak otvorení zaujímavým a aktuálnym témam, aby aj naši študenti a pedagógovia vnímali, čo je v praxi dôležité a kam smerovať svoje teoretické poznatky. Verím, že novým partnerstvom sme k tomuto cieľu zase o niečo bližšie“

Advokátska kancelária Kinstellar je poprednou nezávislou advokátskou kanceláriou pôsobiacou v Európe a strednej Ázii. Medzi jej klientov patria medzinárodné a regionálne korporácie, investori, banky a iné finančné inštitúcie či štátne orgány. Na Slovensku pôsobí od roku 1993 a je jedným z najdlhšie založených právnych tímov v krajine. Jej odborné znalosti pokrývajú strategické podnikateľské sektory Slovenska vrátane automobilového priemyslu, bankovníctva a financií, energetiky, zdravotníctva, infraštruktúry, IT, výroby a telekomunikácií.

<<< Späť