Fakulta práva

Doc. Dulaková a doc. Cepek sa stali prodekanmi

Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy má od 1.júna dvoch nových prodekanov – doc. JUDr. Denisu Dulakovú, PhD., ktorej je zverená agenda vnútorného systému kvality a doc. JUDr. Branislava Cepeka, PhD., ktorý bude mať pod palcom najmä doktorandské štúdium a rozvoj fakulty práva. V oboch prípadoch ide o našich skúsených pedagógov a v ich nových pozíciách im držíme palce!

<<< Späť