Fakulta práva

Na PEVŠ sa uskutoční „zasadnutie OSN“. Privítajte ďalší ročník BratMUN.

BratMUN je skratka pre Bratislavské Modelové zasadanie Organizácie Spojených národov (Bratislava Model United Nations). Ide o vernú simuláciu zasadania OSN, v ktorej na seba rolu delegátov aj organizátorov preberajú stredoškoláci.

Konferencia BratMUN je organizovaná študentmi Gymnázia Jura Hronca v spolupráci s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy a jej cieľom je pomôcť študentom vylepšiť si svoje rečnícke a komunikačné schopnosti, ako aj podporiť ich záujem o dôležité globálne témy z oblasti politiky, medzinárodných vzťahov, medzinárodného práva, diplomacie či ekológie, ktoré sa momentálne riešia na svetových fórach.

Otvárací ceremoniál sa uskutoční vo štvrtok 8. 11. o 18:00 v priestoroch Paneurópskej vysokej školy na Tomášikovej 20 (Aula Maxima). Svoj prejav na ceremoniáli prednesú minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR JUDr. Miroslav Lajčák, riaditeľ UNIS vo Viedni Martin Nesirky, veľvyslanec Talianskej republiky Gabriele Meucci a dekan Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.

BratMUN podporuje kritické myslenie, rozvíja argumentačné schopnosti stredoškolákov, dostáva do povedomia svetové problémy a podporuje živú, mnohostrannú diskusiu. Delegáti sú navyše motivovaní spoznávať cudzie krajiny a ich stanoviská, keďže v rámci BratMUNu nemôžu reprezentovať svoju vlastnú krajinu.

Spolupráca BratMUN a Paneurópskej vysokej školy začala už v roku 2013. Cieľom tejto výnimočnej spolupráce je nielen samotný rozvoj stredoškolákov, ale aj podpora medzinárodných vzťahov a medzinárodného práva, ktoré škola považuje za jednu z kľúčových oblastí. Nasvedčuje tomu aj fakt, že bol otvorený už druhý ročník študijného programu Medzinárodné vzťahy a diplomacia, ktorý je možné študovať nielen v slovenčine, ale aj v angličtine.

Celkovo ide o v poradí už o 18. ročník BratMUN. Doteraz sa ho zúčastnili stredoškoláci zo Švédska, Poľska, Talianska, USA, Slovinska, Turecka, Česka, Bosny a Hercegoviny, Maďarska, Nórska, Rakúska a z mnohých ďalších krajín.

Dnes je trojdňovou konferenciou pre takmer 200 delegátov, ktorí v ôsmich až deviatich skupinách rokujú o aktuálnych a kontroverzných témach globálneho významu. Už tradične prebiehajú rokovania Svetovej zdravotníckej organizácie, Bezpečnostnej rady OSN či Hospodárskeho a finančného výboru OSN. V druhej polovici konferencie všetci delegáti rokujú o hlavnej téme konferencie na Valnom zhromaždení OSN. Vyvrcholením rokovaní v každej skupine je prijatie rezolúcie.

Dekan Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.: Vítam a podporujem aktivity smerujúce k tomu, aby si študenti stredných škôl zvyšovali svoje odborné povedomie v otázkach, ktoré možno pre väčšinu ich rovesníkov ani nie sú zaujímavé a možno o nich ani nevedia. V čase, kedy sa podstatná časť mladej generácie venuje svojim individuálnym potrebám a záujmom, je dobré vidieť, že tu existuje aj skupina mladých nadšencov, ktorých záujmy presahujú ich subjektívny svet. Práve týmto spôsobom začína formovanie budúcich lídrov – národných a možno aj tých medzinárodných. Som rád, že aj Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy svojím odborom „Medzinárodné vzťahy a diplomacia“ (International Relations and Diplomacy) prispieva k formovaniu takýchto jednotlivcov a k tomu, aby s tento náš spoločný svet menil k lepšiemu.“

Viac informácií o konferencii sa dozviete na https://www.bratmun.sk/

<<< Späť