Fakulta práva

Naša fakulta má snahu pripraviť študentov do reálneho života! Učí ich, ako majú byť FINANČNE ZODPOVEDNÍ!

Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy sa zapojila do projektu finančnej gramotnosti, ktorý realizuje finančná sprostredkovateľská spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a. s.
Týmto projektom napĺňa filozofiu svojej spoločenskej zodpovednosti a jeho cieľom je zvýšiť finančnú gramotnosť v slovenských rodinách, na školách, aj v širšej komunite. Naši študenti si zahrali hru „Finančná sloboda“, počas ktorej sa starali o finančné plánovanie fiktívnej rodiny. Hra sa stretla u študentov s pozitívnym ohlasom, už teraz sa tešia na jej verziu pre pokročilých!

<<< Späť