Fakulta práva

Otvorenia ak. roka sa zúčastnili aj mnohé osobnosti z oblasti práva

Fakulta práva v pondelok 24.9.2018 slávnostne privítala svojich študentov i pedagógov na otvorení akademického roka. Na podujatí odzneli aj rady budúcim právnikom.

Slávnostnej ceremónie, ktorá sa uskutočnila v budove fakulty na Tomášikovej ulici v Bratislave sa zúčastnili mnohé významné osobnosti z oblasti práva. Konkrétne JUDr. Jarmila Urbancová – podpredsedníčka Najvyššieho súdu SR, JUDr. Ondrej Laciak, PhD. – podpredseda Slovenskej advokátskej komory, Mgr. Daniela Lengyelova, PhD., riaditeľka Úradu komisárky pre deti, JUDr. Zuzana Stavrovská – Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, Mgr. Katarína Szabová – Výkonná riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva, Ján Palenčár – Prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska, JUDr. Pavol Blahušiak – managing partner – advokátska kancelária Paul Q, JUDr. Stanislav Ďurica – advokát – advokátska kancelária Squire Patton Boggs a Mgr. Boris Stancl – advokát – advokátska kancelária Kinstellar.

Podľa slov dekana fakulty, doc. JUDr. PhDr. Petra Potáscha, PhD., sa akademický rok 2018/19 už v úvode niesol v duchu prvých úspechov. Dôvodom je najmä nárast záujmu o fakultu, ktorý pri prvom ročníku bakalárskeho stupňa medziročne tvorí až 68 percent.

S ďalšími príhovormi vystúpili aj pozvaní hostia. JUDr. Jarmila Urbancová – podpredsedníčka Najvyššieho súdu SR. popriala úspešný rok študentom i zamestnancom. „Právo sa dá naučiť, ale až prax ukáže, či právnik dokáže vnímať len paragrafy, alebo vidieť za každým prípadom aj človeka,“ odkázala počas príhovoru budúcim právnikom. „Budem sa tešiť na našu ďalšiu spoluprácu,“ dodala. Podpredseda Slovenskej advokátskej komory – JUDr. Ondrej Laciak, PhD. sa vo svojom príhovore dotkol aj aktuálnej témy dĺžky koncipientskej praxe.  Podľa jeho slov, pri prvých absolventoch päťročnej koncipientskej praxe môžeme bilancovať, ako sa predĺženie praxe prejavilo na kvalite prípravy. Ako však prízvukoval, je potrebné prepájať teóriu s praxou, pretože prax v advokácii nemá nahrádzať univerzitné vzdelanie.

Bodku za slávnostným zhromaždením dal milý a hodnotný kultúrny program študentov cirkevného konzervatória v Bratislave, aby sa na záver programu rozozneli už len takty študentského hymnusu Gaudeamus igitur.

<<< Späť