Fakulta práva

Poďakovanie za úspešnú spoluprácu s Učenou právnickou spoločnosťou

Na Fakulte práva PEVŠ sme sa s hrdosťou stali partnerom Učenej právnickej spoločnosti (UČPS). V priebehu posledného roka sme sa spoločne podieľali na sérii 11 seminárov “Zákon o športe -zmluvné vzťahy, dane a odvody  klubov,  zväzov  športovcov,  športových  odborníkov  a dobrovoľníkov v športe“. Pedagógovia z Fakulty práva sa zúčastnili VI. ročníka odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, s názvom ,,ŠPORT a PRÁVO 2017“, kde predmetom prednášok boli najnovšie témy opierajúce sa o problematiku športového práva. Naše športové schopnosti v praxi sme mali možnosť ukázať aj na IX. ročníku medzinárodného turnaja vo futbale, s názvom  ,,Turnaj právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela”. Ďakujeme vám za spoluprácu a veríme, že o rok sa budeme tešiť ďalším spoločným a najmä úspešným aktivitám.

<<< Späť