Fakulta práva

Prednáška nemeckého veľvyslanca na pôde PEVŠ

Dňa 9. apríla 2018 sa na pôde PEVŠ uskutočnila prednáška Nemeckého veľvyslanca pána Joachim Bleicker, ktorý prijal pozvanie na stretnutie so študentmi Fakulty práva PEVŠ. Jeho excelencia Joachim Bleicker diskutoval so študentmi o súčasnom postavení Európskej únie a jej ďalšieho vývoja, ale aj o dôležitosti nemecko-slovenských vzťahov.

<<< Späť