Fakulta práva

Študenti Fakulty práva PEVŠ sa zúčastnili stáže na hokejovom stretnutí KHL

Študenti fakulty práva sa v rámci predmetu Športové právo II. zúčastnili dňa 4. februára stáže na verejnom športovom podujatí- hokejovom stretnutí KHL na zimnom štadióne Ondreja Nepelu.  Študenti mali tiež možnosť zapojiť sa do diskusie vo veci právnych otázok v oblasti športu.

Program stáže bol nasledovný:

  • Obhliadka štadióna (vstupov a sektorov) pred podujatím (informácia o úkonoch vykonaných pred podujatím – oznámenia, komunikácia s políciou, BM súpera, zabezpečenie usporiadateľskej služby) 
  • Predzápasová bezpečnostná porada v zmysle reglementu KHL  
  • Obhliadka velína a krátka ukážka fungovania kamerového systému
  • Krátky výklad k tomu ako sa riešia incidenty na štadióne spojené so zásahom do základných ľudských práv a slobôd resp. ich ochranou (spolupráca a komunikácia s políciou pri identifikácii, zaistení priestupcu, zadržaní podozrivého a dojednaný spôsob jeho odovzdania polícii, ak ho nezadržala priamo polícia, zadokumentovanie skutku, škody, kto a ako uplatňuje jej náhradu)

K priebehu stáže sa vyjadril študent Fakulty práva PEVŠ, Timotej Medvecký: ,,Pán Bednárik nám vysvetlil, čo sa deje na, pred,  počas zápasu a samozrejme aj pri  samotnom skončení.  Mali sme možnosť vidieť obhliadku velína a krátku ukážku fungovania kamerového systému. Veľmi obohacujúci z hľadiska právnych aspektov bol aj krátky výklad, ako sa riešia incidenty na štadióne spojené so zásahom do základných ľudských práv a slobôd resp. ich ochranou.  A na záver sme mali aplikačnú prax – predmetom riešenia boli vstupy, bezpečnostné prehliadky, kontrola vstupeniek, činnosť usporiadateľskej služby v športovom zariadení)”

Stáž sa zrealizovala vďaka pedagógom, odborníkom v oblasti športového práva, JUDr. Petrovi Sepéšimu a Mgr. et Mgr. Ladislavovi Križanovi, PhD. a veľká vďaka patrí bezpečnostnému manažérovi HC Slovan Bratislava, zároveň bezpečnostnému manažérovi Slovenského zväzu ľadového hojeka, pánovi Marekovi Bednárikovi, ktorý sprevádzal skupinku študentov počas celého trvania stáže.

Nebola to prvá stáž, ktorú študenti v rámci športového práva absolvovali. V mesiaci december sa zúčastnili zasadnutia disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu.

 

Športové právo je mladým odvetvím práva a znamená to, že aj mladí právnici, ak budú na sebe pracovať, môžu v tejto oblasti konkurovať starším kolegom. Dôležité je praktické právne myslenie, ktoré sa najlepšie rozvíja diskusiami a uvažovaním, ktoré vychádzajú z prežitej životnej situácie. Preto sa snažíme študentov vtiahnúť do atmosféry života športových disciplinárnych orgánov alebo aj do pozadia organizovania športových podujatí, aby si neskôr vo svojej praxi, keď budú riešiť konkrétne problémy ľudí a firiem v postavené advokáta, sudcu, prokurátora, vyšetrovateľa alebo zväzového právnika vedeli predstaviť procesy, ktorých dodržanie či nedodržanie budú posudzovať alebo ku ktorým budú pripravovať návrhy zmlúv alebo iných právnych dokumentov.

Fotograf: Martin Ďorda, študent Fakulty masmédií PEVŠ

 

<<< Späť