Fakulta práva

Zapojte sa do Európskeho dňa spravodlivosti a do súťaže Úvaha

Druhý ročník podujatia Európsky deň spravodlivosti na Najvyššom súde Slovenskej republiky sa uskutoční vo štvrtok 25. októbra 2018 v priestoroch sídla súdu. 
Pri príležitosti tohto dňa plánuje Najvyšší súd Slovenskej republiky opäť otvoriť svoje brány študentom právnických fakúlt slovenských vysokých škôl a pripraviť niekoľko prehliadok budovy spojených s prezentáciou činnosti súdu, ako aj Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.
Prehliadky sa uskutočnia podľa harmonogramu, pričom každá zo skupín, ktorá prehliadku absolvuje, bude obmedzená na účasť 20 študentov.
 
V nadväznosti na vyššie uvedené podujatie, Najvyšší súd Slovenskej republiky vyhlsuje aj súťaž o najlepšiu úvahu, na základe ktorej môže jeden zo zapojených študentov právnickej fakulty získať možnosť zúčastniť sa medzinárodnej konferencie organizovanej Najvyšším súdom Slovenskej republiky a Najvyšším súdom Českej republiky v novembri tohto roka, či zverejniť svoje dielo v informačnom občasníku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky DE IURE.
Úvahu možno prihlásiť do súťaže elektronicky (vo formáte .doc) jej zaslaním najneskôr do 15. októbra 2018 na adresu: podatelna@nsud.sk. Do predmetu uveďte heslo: „Súťaž“. Požadovaný typ písma je Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1.5, okraje 2.5 cm. Maximálny rozsah úvahy je 800 slov. Všetky informácie nájdete na: SÚŤAŽ.
<<< Späť