Fakulta psychológie

FAKULTA PSYCHOLÓGIE POZNÁ VÍŤAZOV SÚŤAŽE POSTEROMÁNIA 2022

POSTEROMÁNIA je projekt, ktorý podporuje záujem o vzdelávanie, tvorivú vedeckú a výskumnú činnosť študentov. Vedie ich k prezentovaniu vlastných výskumných aj nevýskumných prác, motivuje k rozvíjaniu odborných poznatkov v oblasti psychológie, formulovaniu a prezentovaniu vlastného odborného názoru, rozvíja kritické myslenie a samostatnosť, podporuje sebarozvoj študentov na osobnostnej aj profesijnej úrovni.

Tento rok sme mali dve súťažné dvojice a troch súťažiacich, ktorí nám predstavili zaujímavé, kvalitne spracované a kreatívne postery. Z ich diel je cítiť zanietenosť pre prezentované témy a nadšenie pre ďalšie vzdelávanie.

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník a nové témy, ktoré prinesie!

V hlasovaní odbornej komisie v zložení Prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc., PhDr. Veronika Boleková, PhD. a Mgr. Veronika Chlebcová, PhD. sa umiestnili v BAKALÁRSKEJ SEKCII na

  1. mieste Martin Nosko so súťažnou prácou Svetlo ako ho ne/poznáme – jeho vplyv na naše mentálne zdravie
  2. mieste Kristína Koppanová so súťažnou prácou Psychológia lásky
  3. mieste Zuzana Zelnická Katarína Tvarošková so súťažnou prácou Flow

v MAGISTERSKEJ SEKCII na

  1. mieste Ing. Bc. Dagmar Kožinová so súťažnou prácou Stresové prožívání po mimořádné události
  2. mieste Bc. Kristína Cibulková aBc. Patrícia Staňová so súťažnou prácou Začnime na začiatku

 

V kategórii HLASOVANIE VEREJNOSTI vyhrala Kristína Koppanová s posterom Psychológia lásky.

 

Gratulujeme víťazom!

Hoci je už súťaž ukončená, výstava pokračuje v priebehu apríla. Srdečne Vás pozývame!

 

 

<<< Späť