Fakulta psychológie

Medzinárodná vedecká konferencia

POZITÍVNA PSYCHOLÓGIA PRE POZITÍVNY ŽIVOT

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave v spolupráci s OZ IPčko a Asociáciou  školskej psychológie organizujú medzinárodnú vedeckú konferenciu POZITÍVNA PSYCHOLÓGIA PRE POZITÍVNY ŽIVOT, ktorá sa bude konať online 04. februára 2022 pri príležitosti 10. výročia etablovania Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy.

Cieľ konferencie: iniciovať diskusiu o kvalite starostlivosti o duševné zdravie detí, mládeže, dospelých a seniorov, s dôrazom na efektívne využitie pozitívnej psychológie pre duševné zdravie a pozitívny život v rodinách, v školách, na pracoviskách.

Tematické okruhy medzinárodnej vedeckej konferencie:

  1. Kontexty pozitívnej psychológie  (reziliencia, well-being, optimizmus, nádej, súcit, odpustenie, vďačnosť, odvaha, PTG, zmysel života, láska,  pokora, spiritualita)
  2. Sociálno-emocionálne zdravie v celoživotnom vývine (deti, dospievajúci, dospelí, seniori)
  3. Záťaže, životné krízy a možnosti ich riešenia (každodennosti – krehkosti – krízy)
  4. Efektívna prevencia a kvalita starostlivosti o duševné zdravie
  5. Psychológ ako aktér podpory duševného zdravia (odborná príprava a vzdelávanie, profesia – povolanie – poslanie)

REGISTRÁCIA k aktívnej účasti a príspevkov je otvorená do 19. decembra 2021 

LINK na prihlásenie:   https://forms.gle/Kt29fZg3Yie5p5uHA

PRÍSPEVOK do zborníka: odoslať do 09. januára 2022

ZBORNÍK z konferencie bude k dispozícii v elektronickej forme na konferencii pre všetkých účastníkov.

 

Bližšie informácie o programe, o vedeckom a organizačnom výbore a o podmienkach publikovania príspevkov v zborníku z konferencie nájdete na webovej stránke podujatia: www.pozitivnyzivot.sk

 

Tešíme sa na Vašu účasť

<<< Späť