Fakulta psychológie

Mikulášske posedenie študentov UTV FPs

Dňa 5.12.2019 naši milí študenti Univerzity tretieho veku úspešne absolvovali výučbu v zimnom semestri akademického roka 2019/2020, ktorú sme ukončili príjemným mikulášsko-vianočným posedením. Posedenie sa nieslo v príjemnej priateľskej atmosfére a Fakultu psychológie PEVŠ veľmi teší, že študenti Univerzity tretieho veku sa na našej akademickej pôde cítia spokojní a z každej prednášky si odnášajú len pozitívne emócie a dojmy, ktoré prispievajú k rozvoju ich sociálne-emocionálneho zdravia a zároveň rozvíjajú svoje kognitívne schopnosti.

<<< Späť