Fakulta psychológie

Odovzdanie finančného daru pre Diagnostické centrum v Ružomberku

Vernisáž obrazov študentov psychológie pod názvom Z hĺbky duše, ktorá sa konala pri príležitosti prvej dekády Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy, priniesla okrem estetického zážitku aj konkrétnu formu podpory. Výťažok z vernisáže odovzdala dekanka fakulty zástupcom Diagnostického centra v Ružomberku na spoločnom stretnutí, spojenom s odbornou prednáškou. Finančný dar bude použitý na podporu terapeutických a športových činností pre deti z diagnostického centra.

 

Ďakujeme všetkým študentom a študentkám za ich spoluprácu na tomto projekte.

 

 

 

 

<<< Späť