Fakulta psychológie

Spojenie teórie s praxou študentov FPs PEVŠ

Študenti 2. ročníka denného bakalárskeho štúdia realizovali v mesiaci máji 2016 debaty, diskusie a psychologické aktivity so žiakmi všetkých štrnástich tried 1.- 9. ročníka Základnej školy Dubová, Bratislava.

Aktivity na tému “Tolerancia odlišností ako prevencia proti šikanovaniu medzi deťmi a dospievajúcimi” sa uskutočnili v rámci predmetu Školská psychológia pod supervíziou Prof. PhDr. Evy Gajdošovej, PhD. a jej doktorandky Mgr. Márie Mehešovej. Študenti sa stretli so žiakmi dvakrát. Akcia bola prínosom ako pre žiakov základnej školy, tak aj pre študentov Fakulty psychológie PEVŠ, keďže aj týmto spôsobom si študenti mohli rozvíjať svoje psychologické kompetencie, najmä praktické komunikačné zručnosti a poznávanie osobnosti, správania a reagovania klientov.

<<< Späť