Fakulta psychológie

Stretli sa psychológovia – tvorcovia testovej batérie MABEL

V dňoch 23.-25.9.2022 sa na Fakulte psychológie konalo stretnutie pracovnej skupiny psychológov, ktorých spája dlhoročná spolupráca na téme ranej gramotnosti.  Účastníci projektu sú z univerzít vo Veľkej Británii, Írsku, Poľsku, Španielsku, Portugalsku, Luxemburgu, Česku a z našej Paneurópskej vysokej školy a sú tvorcovia diagnostickej batérie MABELMultilanguage Battery of Early Literacy (www.eldel-mabel.net). Táto batéria existuje paralelne vo viacerých európskych jazykoch včítane slovenčiny a slúži na hodnotenie jazykových schopností, čítania a písania u detí vo veku 5-8 rokov. Jedinečnosť testov MABEL spočíva v tom, že sú určené aj pre deti, ktoré pochádzajú z viacjazyčného prostredia alebo žijú v krajine, kde sa vzdelávajú v cudzom jazyku. Testy umožňujú identifikovať deti s ťažkosťami v učení alebo s rizikom dyslexie. Do pracovnej skupiny sa zapojila aj doktorandka z univerzity v Poznani, ktorá pochádza z Ukrajiny a podieľa sa na tvorbe ukrajinskej verzie MABEL. K testom MABEL sme na našej fakulte už usporiadali dve vzdelávacie akcie pre odborníkov z praxe a plánujeme organizovať aj ďalšie. Informácie budú uverejnené na webovom sídle Fakulty psychológie PEVŠ.

 
 

 

 

<<< Späť