Fakulta psychológie

Vienna Test System testuje schopnosti študentov

Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) je jednou z približne 700 vysokých škôl a univerzít na svete, ktorá má výnimočnú príležitosť pracovať s univerzálnym systémom prístrojovej psychodiagnostiky Vienna Test System (VTS). V rámci štúdia ho využívajú predovšetkým študenti Fakulty psychológie, v blízkej budúcnosti PEVŠ plánuje rozšíriť využitie tohto moderného testovacieho systému napríklad aj na testovanie profesijných predpokladov študentov v pripravovanom kariérnom centre vysokej školy.
VTS je celosvetovo uznávaný špičkový testovací systém rakúskej spoločnosti Schuhfried, ktorého vývojom sa zaoberá viac ako 60 rokov. Využíva sa v mnohých krajinách sveta, najmä v nemocniciach, v priemyselných podnikoch, leteckých spoločnostiach, vo výskume, vojenskom prostredí a na mnohých iných pracoviskách. VTS pokrýva prakticky všetky oblasti psychodiagnostiky od personálnej, cez neuropsychologickú, klinickú až po športovú, leteckú, dopravnú a ďalšie. Výsledky meraní pri výbere z viac ako 80 metód testovania sú presné, objektívne, rýchle a podložené kvalitnou vyhodnocovacou dokumentáciou v textovej aj grafickej forme.
Vienna Test System nevyžaduje špeciálne počítačové zručnosti, jeho štruktúra je zrozumiteľná a ovládanie intuitívne. Skladá sa z výkonného administračného systému, jednotlivých testov a špeciálnych vstupných zariadení (svetelné pero, reakčný panel…) Samozrejmou súčasťou sú funkcie na ochranu osobných údajov a všetkých použitých dát.
Počas viac ako roka, kedy má PEVŠ tento testovací systém k dispozícii, sa ním nechalo otestovať viac ako 100 interných a externých študentov. Desiatky stredoškolákov otestovalo svoje profesijné predpoklady v stánku PEVŠ na medzinárodnom študentskom veľtrhu VAPAC. Na PEVŠ zodpovedá za prácu s touto prístrojovou diagnostikou, Mgr. Aneta Vančová, momentálne doktorandka na Fakulte psychológie. V čom vidí význam tohto systému, s ktorým má už 4-ročné skúsenosti, pre svoju profesionálnu prácu? „Jednotlivé testy využívam vo svojej praxi pri výbere a rozvoji zamestnancov na rôznych pracovných pozíciách v spoločnostiach s rôznorodým zameraním. Na PEVŠ je zariadenie využívané najmä na výučbu, výskum a sebapoznávanie študentov.“

Foto: Aneta Vančová na Vapac 2016

<<< Späť