Fakulta psychológie

Voľby Akademického senátu Fakulty psychológie PEVŠ

PhDr. Beáta Dvorská, PhD., predsedníčka Akademického senátu FPs, v súlade s čl. 3 bod 2. Volebného poriadku AS FPs PEVŠ vyhlasuje termín konania volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu Fakulty psychológie. Voľby sa uskutočnia dňa 25. novembra 2019.

Ďalšie ustanovenia o voľbách zverejní volebná komisia schválená na riadnom zasadaní Akademického senátu Fakulty psychológie PEVŠ.

<<< Späť