Fakulta psychológie

Voľby do študentskej časti Akademického senátu Fakulty psychológie

OZNAM O KONANÍ VOLIEB

Do študentskej časti Akademického senátu Fakulty psychológie PEVŠ v utorok 20. novembra 2018

v čase od 9, 00 – 11,00 hod. v miestnosti 1.12 (1. poschodie)

Návrhy kandidátov:  Bc. Deana Kovárová – 1 roč. Mgr. štúdia

Viktória Nagyová  – 1.roč. Bc. štúdia

Do senátu je potrebné zvoliť 2 kandidátov.

 

 

                                                                           PhDr. Beáta Dvorská, PhD.

                                                                             predsedníčka AS FPs PEVŠ

<<< Späť