prednáška FEP PEVŠ

prednáška FEP PEVŠ


Na prednáške FEP PEVŠ sa zúčastnili zástupcovia IBM.

Na prednáške FEP PEVŠ sa zúčastnili zástupcovia IBM.