Fakulta Ekonómie a podnikania

Harmonogram akademického roka

III. STUPEŇ ŠTÚDIA –DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

 

ZIMNÝ SEMESTER Obdobie
Zápisy študentov 11.9.2017 – 15.9.2017
Otvorenie akademického roka 26.9.2017
Trvanie semestra 25.9.2017-3.2.2018
Konzultácie 25.9.2017-15.12.2017
Skúškové obdobie zimného semestra 11.12.2017-3.2.2018
Prihlásenie sa na záverečnú obhajobu dizertačnej práce (jesenný termín) do 30.9.2017
Obhajoby dizertačných prác (jesenný termín) 11.12.2017 – 15.12.2017
Vianočné prázdniny 20.12.2016 – 1.1.2018
Štátne sviatky počas semestra 1. 9. 2017 (piatok), 15. 9. 2017 (piatok), 1. 11. 2017 (streda)

17 .11. 2017 (piatok)

LETNÝ SEMESTER Obdobie
Trvanie semestra 5.2.2018-30.6.2018
Konzultácie 5.2.2017-27.4.2018
Skúškové obdobie letného semestra 23.4.2018-30.6.2018
Prihlásenie sa na dizertačnú skúšku do 2.4.2018
Dizertačné skúšky 14.5. 2018 – 18.5. 2018
Prihlásenie sa na záverečnú obhajobu dizertačnej práce (jesenný termín) do 11.6.2018
Obhajoby dizertačných prác (letný termín) 20.8. 2018 – 24.8. 2018
Veľkonočné prázdniny 30.3. 2018 – 2.4. 2018
Štátne sviatky počas semestra 6.1.2018 (sobota)

1.5. 2018 (utorok)

8.5. 2018 (utorok)

Obdobie hlavných prázdnin 1. 7. 2018 – 31.8.2018

 

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019