Zásady prijímacieho konania FEP PEVŠ pre akademický rok 2018/2019

Zásady prijímacieho konania FEP PEVŠ pre akademický rok 2018/2019