Fakulta Ekonómie a podnikania

Akademický senát

Ing. Ivan Brezina, PhD. – Predseda

prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc. – Podpredseda zamestnanecká časť

Ing. Mária Wožniaková – Podpredseda študentská časť

Mgr. Dagmar Ježovičová – Tajomník

Zamestnanecká časť:

Ing. Marek Csabay, PhD.

doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.

PhDr. Eva Maierová

doc. PhDr. František Okruhlica, PhD.

prof. Ing. Tamara Orlova, DrSc.

Študentská časť:

Mgr. Ľubica Filipová

Dalibor Kurek

Nguyen Phuoc Hung MSc

Ing. Richard Repiský