Fakulta Ekonómie a podnikania

Akademický senát

Predseda

Ing. Ivan Brezina, PhD.

 

Podpredseda zamestnanecká časť

prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.

 

Podpredseda študentská časť

Ing. Lucia Rafajová

 

Tajomník

Ing. Eva Čimová

 

Členovia

Zamestnanecká časť

doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.

doc. PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD.

doc. PhDr. František Okruhlica, PhD.

Ing. Marek Csabay, PhD.

Ing. Jarmila Hurtošová

Jana Naďovičová

 

 

Študentská časť

Mgr. Ľubica Filipová

Dalibor Kurek

Simona Magnusová

Nguyen Phuoc Hung MSc.

Bc. Ingrida Pavlíčková