Fakulta masmédií

Ústav mediálnej tvorby

Docent, vedúci ústavu

doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Ústav mediálnej tvorby

Utorok: 8:30 – 9:20, č.d. 224
Štvrtok: 9:30 – 11:00
Tel: +421 2 6820 3650

Odborný asistent

Mgr. et. Mgr. art. Jana Žjak, PhD.
Ústav mediálnej tvorby

Tel: +421 907165759

E-mail: jana.zjak@paneurouni.com

Odborný asistent

MgA. Yvonne Vavrová, PhD.
Ústav mediálnej tvorby

Utorok: 12:30 – 14:30, č.d. 215
Tel: +421 2 4828 7612 (MC), +421 2 6820 3645 (TEM)

E-mail: yvonne.vavrova@paneurouni.com