JUDr. Andrej Králik, LLM. PhD.

JUDr. Andrej Králik, LLM. PhD.


žiadosť podaná v odbore 3.4.8. medzinárodné právo

  • životopis
  • Názov habilitačnej práce: Náhrada škody spôsobenej porušením súťažného práva
  • Téma habilitačnej prednášky: „Rozpor s verejným poriadkom a dobrými mravmi ako prekážka zápisu európskej ochrannej známky“
  • oponenti habilitačnej práce a oponentské posudky:
  1. prof. JUDr. Michal Tomášek, DrSc.
  2. doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc.
  3. doc. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.
  • habilitačna komisia:

Predseda: prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.

Členovia:

  1.  doc. JUDr. Richard Král, PhD.
  2.  doc. JUDr. Václav Stehlík, PhD.