Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce

Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce