Prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

Prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.


(v odbore 3.4.7. trestné právo, úspešne skončené vymenovaním prezidentom SR dňa 28.11. 2011), interný pedagóg