Fakulta Informatiky

Úradné oznamy

01.06.2018

Časový harmonogram akademického roka 2018/2019

Na stiahnutie: ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019
22.03.2018

Dekanské voľno pre študentov Fakulty informatiky PEVŠ počas Veľkej noci – 3.4.2018 (utorok)

V súvislosti so sviatkami Veľkej noci udelil dekan Fakulty informatiky PEVŠ doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc. dekanské voľno ...
20.02.2018

Výsledok doplňujúcich volieb do Akademického senátu Fakulty informatiky PEVŠ

V doplňujúcich voľbách Akademického senátu Fakulty informatiky PEVŠ zo dňa 14. februára 2018 boli zvolení za členov títo kandidáti ...
12.02.2018

Zoznam kandidátov vo voľbách do Akademického senátu PEVŠ za Fakultu informatiky

Termín volieb: 14. februára 2018 v čase od 14,00 hod do 16,00 hod. Miesto konania volieb: zasadačka Fakulty informatiky, Tematínska ...
12.02.2018

Zoznam kandidátov v doplňujúcich voľbách do Akademického senátu Fakulty informatiky PEVŠ

Termín volieb: 14. februára 2018 v čase od 14,00 hod do 16,00 hod. Miesto konania volieb: zasadačka Fakulty informatiky, Tematínska ...
06.02.2018

Doplňujúce voľby do Akademického senátu Fakulty informatiky PEVŠ

Akademický senát  Fakulty informatiky PEVŠ vyhlásil doplňujúce voľby do Akademického senátu PEVŠ, ktoré sa uskutočnia na Fakulte informatiky PEVŠ ...
05.02.2018

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) 2017/2018

Dekan Fakulty Informatiky PEVŠ vyhlasuje 8. ročník súťaže v rámci Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) pre akademický rok 2017/2018. Súťaže ...
24.01.2018

Voľby do akademického senátu PEVŠ

Akademický senát PEVŠ v súlade s ustanovením článku 3 ods. 1  Zásad volieb do Akademického senátu PEVŠ vyhlásil voľby do ...
1. stránka z celkem 212