Fakulta Masmédií

Ústav mediálnych produkcií

Odborný asistent, vedúca

Mgr. et. Mgr. art. Jana Žjak, PhD.
Ústav mediálnych produkcií

Tel: +421 2 4828 7614 (MC), +421 2 6820 3649 (TEM)

E-mail: jana.zjak@paneurouni.com

Odborný asistent

MgA. Yvonne Vavrová, PhD.
Ústav mediálnych produkcií

Tel: +421 2 4828 7612 (MC), +421 2 6820 3645 (TEM)

E-mail: yvonne.vavrova@paneuroni.com