Fakulta masmédií

Ústav mediálnej tvorby

Docent, vedúci ústavu

doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Ústav mediálnej tvorby

Tematínska 10
Konzultačné hodiny:
Štvrtok: 11:45 – 13:45
Tel: +421 2 6820 3650

Odborný asistent

Mgr. et. Mgr. art. Jana Žjak, PhD.
Ústav mediálnej tvorby

Mediálne centrum
Konzultačné hodiny:
Štvrtok: 9:00 – 11:00
Tel: +421 2 4828 7614 (MC), +421 2 6820 3649 (TEM)

E-mail: jana.zjak@paneurouni.com

Odborný asistent

MgA. Yvonne Vavrová, PhD.
Ústav mediálnej tvorby

Tematínska 10
Konzultačné hodiny:
Utorok: 12:40 – 13:25
Streda: 13:30 - 14:15
Tel: +421 2 4828 7612 (MC), +421 2 6820 3645 (TEM)

E-mail: yvonne.vavrova@paneurouni.com