Fakulta Masmédií

Ústav reklamy

Docent, vedúci

doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
Ústav reklamy

Tel: +421 2 6820 3650

E-mail: stanislav.bencic@paneurouni.com