Kontakty

Oddelenie marketingu a médií

Obchodná riaditeľka, hovorca

Mgr. art. Mgr. Jana Žjak, PhD.
Oddelenie marketingu a médií

Tel: +421 907 165 759

E-mail: jana.zjak@paneurouni.com

Marketingová manažérka

Mgr. Katarína Holetzová
Oddelenie marketingu a médií

Tel: +421 903 244 898

E-mail: katarina.holetzova@paneurouni.com

Marketingová manažérka

Mgr. Monika Kristof
Oddelenie marketingu a médií

Tel: +421 917 341 742

E-mail: monika.kristof@paneurouni.com

Obchodný manažér

Bc. Roman Hruška
Oddelenie marketingu a médií

Tel: +421 910 829 281

E-mail: roman.hruska@paneurouni.com