Kontakty

Oddelenie marketingu a médií

Riaditeľka, hovorkyňa

Mgr. art. Mgr. Jana Žjak, PhD.
Oddelenie marketingu a médií

Tel: +421 907 165 759

E-mail: jana.zjak@paneurouni.com

Marketingová manažérka

Mgr. Katarína Holetzová
Oddelenie marketingu a médií

E-mail: marketing@paneurouni.com

Marketingová manažérka

Mgr. Michaela Škorupová
Oddelenie marketingu a médií

Tel: +421 917 341 742

E-mail: michaela.skorupova@paneurouni.com

Obchodný manažér

Bc. Roman Hruška, MBA
Oddelenie marketingu a médií

Tel: +421 910 829 281

E-mail: roman.hruska@paneurouni.com