Fakulta ekonómie a podnikania

Ing. Hana Krchová, PhD.

Pracovisko: Ústav manažmentu a marketingu

E-mail: hana.krchova@paneurouni.com