Fakulta ekonómie a podnikania

doc. Ing. Boris Popesko, PhD.

Pracovisko: Ústav manažmentu a marketingu

E-mail: popesko@fame.utb.cz