Fakulta ekonómie a podnikania

doc. Ing. Monika Palatková, PhD.

Pracovisko: Ústav ekonomiky

E-mail: mpalatkova@gmail.com