Fakulta ekonómie a podnikania

doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.

Pracovisko: Ústav manažmentu a marketingu

E-mail: sona.supekova@paneurouni.com


upekova-Chovancova