Fakulta ekonómie a podnikania

doc. PhDr. František Okruhlica, PhD.

Funkcia: Vedúci ústavu

Pracovisko: Ústav manažmentu a marketingu

Tel: +421 2 6820 3638

E-mail: frantisek.okruhlica@paneurouni.com