Fakulta ekonómie a podnikania

Prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.

Funkcia: Vedúci ústavu

Pracovisko: Ústav manažmentu a marketingu

Tel: +421 2 6820 3638

E-mail: rastislav.rajnoha@paneurouni.com