Fakulta ekonómie a podnikania

Ing. Monika Sobeková-Májková, PhD.

Pracovisko: Ústav manažmentu a marketingu

E-mail: monika.majkova@paneurouni.com