Fakulta ekonómie a podnikania

PhDr. Miriama Mikulková PhD.

Funkcia: Referentka pre doktorandské štúdium, vzdelávacie programy MBA a LL.M.

Pracovisko: Oddelenie vedy a výskumu

Študenti MBA alebo LL.M. kontaktujte výhradne doktorku Mikulkovú
E-mail: miriama.mikulkova@paneurouni.com; education@paneurouni.com