Fakulta ekonómie a podnikania

Prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.

Funkcia: Prodekan pre vedeckú činnosť a zahraničné vzťahy

Pracovisko: Dekanát

E-mail: rastislav.rajnoha@paneurouni.com