Fakulta informatiky

Mgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky

Tel: +421 2 6820 3685

E-mail: erika.jurisova@paneurouni.com