Fakulta Masmédií

doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.

Funkcia: Docent, vedúca ústavu

Pracovisko: Ústav mediálnych štúdií

Tematínska 10
Konzultačné hodiny:
Pondelok: 10:00 – 12:00
Tel: +421 26820 3648

E-mail: eva.chudinova@paneurouni.com