Fakulta masmédií

Marta Hanzlíková

Funkcia: Referentka pre bakalárske a magisterské štúdium

Pracovisko: Študijné oddelenie

Miestnosť: 201
Tel: +421 2 6820 3613

E-mail: marta.hanzlikova@paneurouni.com