Fakulta Masmédií

MgA. Yvonne Vavrová, PhD.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Ústav mediálnych produkcií

Tel: +421 2 4828 7612 (MC), +421 2 6820 3645 (TEM)

E-mail: yvonne.vavrova@paneuroni.com