Fakulta masmédií

MgA. Yvonne Vavrová, PhD.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Ústav masmediálnej a marketingovej komunikácie

Utorok: 12:30 – 14:30, č.d. 215
Tel: +421 2 4828 7612 (MC), +421 2 6820 3645 (TEM)

E-mail: yvonne.vavrova@paneurouni.com


Vavrová