Fakulta Masmédií

Mgr. art. Tomáš Klepoch

Funkcia: Asistent

Pracovisko: Ústav dizajnu médií

Tematínska 10
Konzultačné hodiny:
Piatok: 11:50 - 13:25
Tel: +421 2 682 03 682

E-mail: tomas.klepoch@paneurouni.com