Fakulta masmédií

Mgr. art. Tomáš Klepoch

Funkcia: Asistent

Pracovisko: Ústav dizajnu médií

Tel: +421 2 682 03 682

E-mail: tomas.klepoch@paneurouni.com