Fakulta Masmédií

Mgr. et. Mgr. art. Jana Žjak, PhD.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Ústav mediálnej tvorby

Mediálne centrum
Konzultačné hodiny:
Štvrtok: 9:00 – 11:00
Tel: +421 2 4828 7614 (MC), +421 2 6820 3649 (TEM)

E-mail: jana.zjak@paneurouni.com