Fakulta Masmédií

Mgr. Miroslava Putyrová

Funkcia: Tajomníčka fakulty

Pracovisko: Dekanát

Tel: +421 2 6820 3642

E-mail: miroslava.putyrova@paneurouni.com