Fakulta masmédií

PhDr. Miriama Čižmárová PhD.

Funkcia: Referentka pre doktorandské štúdium a rigorózne konanie

Pracovisko: Študijné oddelenie

Miestnosť: 208
Tel: +421 2 6820 3621

E-mail: miriama.cizmarova@paneurouni.com