Fakulta Masmédií

prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.

Funkcia: Profesor

Pracovisko: Ústav mediálnych štúdií

Tematínska 10
Konzultačné hodiny:
Utorok: 12:00 – 13:00
Streda: 12:00 – 13:00
Tel: +421 2 682 03 644

E-mail: andrej.tuser@paneurouni.com