Fakulta práva

doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.

Funkcia: Prodekan pre doktorandské štúdium a rozvoj

Pracovisko: Oddelenie správneho práva, finančného práva a práva životného prostredia

Miestnosť 2.11
Tel: +421 2 48 20 88 56

E-mail: branislav.cepek@paneurouni.com