Fakulta Práva

doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.

Funkcia: Docent - t. č. ministerka vlády SR na Ministerstve spravodlivosti SR

Pracovisko: Oddelenie obchodného práva

E-mail: lucia.zitnanska@paneurouni.com