Fakulta práva

doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.

Funkcia: Docent - t.č. poslankyňa NR SR

Pracovisko: Oddelenie obchodného práva

Konzultačné hodiny: podľa dohody via e-mail
E-mail: lucia.zitnanska@paneurouni.com