Fakulta práva

doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD.

Funkcia: Vedúci ústavu, docent

Pracovisko: Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín

Miestnosť 2.15
E-mail: radoslav.prochazka@paneurouni.com